In Romania, valoarea ajutorului de deces a crescut de la data de 1 Ianuarie 2022. In anul 2021, avea valoarea de 5.380 de lei, iar in anul curent ajutorul a ajuns la suma de 6.095 lei.

Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice, cuantumul pentru ajutorul de deces se stabileste an de an prin Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de stat. Acest ajutor nu poate fi niciodata mai mic decat castigul salarial mediu brut. Daca salariul mediu brut utilizat la stabilirea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2022 suma fixate a fost de 6.095 lei a atras dupa sine si cresterea ajutorului de deces.

Ajutorul de deces este acordat in doua varinte, si anume: in valoare integrala in caul in situatia decesului unei persoane asigurate sau pensionare, sau jumatate din suma in cazul decesului unui membru din familia asiguratului decedat.

Dupa ce au fost majorate valorile, in prezent au ajuns la 6.095 lei, respective 3.048 lei.

Actele necesare obtinerii ajutorului de deces:

Pentru acordarea unui ajutor de deces sunt necesare urmatoarele documente:

  • Cerere pentru acordarea ajutorului de deces, in care solicitantul declara pe propria raspundere ca a suportat cheltuielile survenite din acest eveniment si se angajeaza sub semnatura sa nu fi incasat sau ca nu va incasa ajutorul de la nicio alta unitate de stat.
  • Certificat de deces in format original si copie dupa acesta.
  • Actul de identitate al solicitantului in format original si copie dupa acesta.
  • Documentele starii civile ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu persoana decedata sau actul in care este atestata calitatea de tutore, curator, mandatar in format original si copie.
  • Dovada ca solicitantul a suportat cheltuielile produse de evenimentul decesului in format original si copie.

In anumite cazuri sunt necesare urmatoarele acte:

  • Actul medical emis sau avizat de medicul expert al asigurarilor sociale, in cazul copilului inapt in varsta de peste 18 ani, in format original.
  • Adeverinta care sa ateste ca la data decesului, persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani urma o forma de invatamant organizata, in format original.
  • Adeverinta eliberata de angajator din care sa reiasa ca persoana decedata avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL.
  • Dovada ca membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin ajutorul declaratiei pe propria rapsundere a celui care solicita ajutorul de deces.

Cine poate solicita ajutorul de deces?

Ajutorul de deces il poate solicita sotul/sotia, parintele, tutorele sau orice apropiat care nu este membru din familie. Ajutorul decesului poate fi primit doar de o singura persoana. Conditia de a primi acest ajutor este aceea ca, persoana care il solicita trebuie sa dovedeasca cu acte cheltuielile efectuate pentru inmormantare.

Potrivit Casei Nationale de Pensii Publice, dupa efectuarea platii, platitorul de drepturi de asigurari sociale are obligatia sa inscribe pe verso-ul certificatului de deces in original mentiunea “achitat” alaturi de data, semnatura si stampila.

Ultimele articole